US of A-bound

Sunday, June 19, 2005

Image hosted by Photobucket.com

Sakay na! Punta tayong Texas!
Ihanda ang Passport at Visa!

**shot by mhel

hammock

Saturday, June 18, 2005

Image hosted by Photobucket.com

Relak relak muna ako.
Para hindi ako magkolap.

candid

Thursday, June 16, 2005

Image hosted by Photobucket.com

Candid shot ito! Don't look!

Image hosted by Photobucket.com

Ayan!! Better!

STOP!!! errrr...

Wednesday, June 15, 2005

Image hosted by Photobucket.com

kulet mo! sinabi nang stop nga eh!!
ayan, muntik ka na mahagip. sheesh.

ok fine!

Monday, June 06, 2005

Image hosted by Photobucket.com

You go your way, I'll go mine.
Babalik ka rin dahil kailangan natin ang isa't-isa kaya!