kendi ba ito?

Sunday, August 21, 2005

Image hosted by Photobucket.com

Hindi.
Parang yung nabibiling tig-bentsingko nung araw.

0 comments: