don't touch my birdie...

Monday, July 18, 2005

Image hosted by Photobucket.com

Tsk matumal, ala pang benta...
kinakanta yata song ng Parokya ni Edgar kaya walang bumibili...

0 comments: