I hear myself singing

Thursday, July 21, 2005

Image hosted by Photobucket.com

Kung hindi masabayan ang sayaw ng buhay...
Kumanta ka na lang.

1 comments:

Unknown said...

aliw ako talaga sa acoustic bands, mas natural ang dating ng musika.